پارامتر های مهم در قدرت نظافتی جاروبرقی صنعتی

انتخاب مکنده صنعتی مناسب

با پیشرفت تکنولوژی و ورود انواع تجهیزات مکانیزه به عرصه زندگی در جوامع بشری و جایگزینی شیوه های سنتی زندگی با شیوه های نوین و مدرن، روش های نظافتی نیز دستخوش تغییر قرار گرفته اند. جایگزینی شیوه های سنتی نظافت و جمع آوری آلاینده ها با روش های نوین و مکانیزه نه تنها کیفیت بالاتری از نظافت را در زمان کوتاه تری ارائه می دهد بلکه به واسطه استفاده از سامانه های مکانیزه موجب کاهش در هزینه ها و افزایش بهره وری نیز می گردد. استفاده از شیوه های مکانیزه نه تنها در زندگی روزمره افراد نقش مهمی ایفا می نماید بلکه به عنوان ابزاری کارآمد در عرصه صنعتی نیز نقش موثری در افزایش بهره ‌وری و بهبود کیفیت سلامت محیط کاری پرسنل ایفا می نماید. در میان انواع گوناگون تجهیزات مکانیزه که به منظور حذف آلاینده ها و ارتقا سطوح بهداشتی محیط در دسترس می باشد دستگاه های جاروبرقی صنعتی از جایگاه ویژه ایی برخوردار می باشند.اساس عملکرد دستگاه جاروبرقی صنعتی

جاروبرقی صنعتیساختار کلی جاروبرقی صنعتی یا مکنده صنعتی متشکل از پمپ مکش، مخزن، خرطومی و سیستم فیلتراسیون می باشد. این دستگاه ها به واسطه ایجاد فشار منفی در داخل مخزن موجب مکش و ورود پر سرعت هوا به داخل مخزن شده و در پی آن، جریان هوای ورودی به داخل مخزن دستگاه موجب انتقال ذرات آلاینده به داخل مخزن و در نهایت جمع آوری آلاینده ها از محیط می گردد. قدرت مکش و سرعت مکش دو فاکتور مهم در جاروبرقی صنعتی می باشند که بیان کننده میزان توان دستگاه جاروی صنعتی در مکش و جمع آوری آلاینده ها محسوب می شوند. در ادامه به بررسی هر یک از این پارامتر ها خواهیم پرداخت:


قدرت مکش جاروبرقی صنعتی

جاروبرقی صنعتیقدرت مکش یکی از فاکتور های مهم و کلیدی در هر دستگاه مکنده ایی می باشد که بیانگر میزان توان دستگاه در مکش آلاینده ها می باشد. هر چه قدرت مکش دستگاه مکنده بیشتر باشد، میزان توان دستگاه در مکش آلاینده های چگال تر بیشتر می شود. معیار سنجش قدرت مکش دستگاه جاروبرقی صنعتی بر حسب میلیمتر آب بیان می شود که به مفهوم توان دستگاه در مکش ستونی از آب بر حسب میلیمتر می باشد. در زمان انتخاب دستگاه مکنده توجه به قدرت مکش دستگاه و تناسب آن با نوع عملیات نظافتی نقش مهمی در کیفیت عملکرد نظافت ایفا می نماید.


سرعت مکش در جاروبرقی صنعتی

جاروبرقی صنعتیسرعت مکش جاروبرقی صنعتی ارتباط مستقیمی با سرعت عملیات نظافت توسط دستگاه مکنده دارد. این پارامتر بر اساس متر مکعب بر ساعت تعریف شده و بیانگر حجم هوای قابل مکش توسط دستگاه بیان می شود. هر چه سرعت مکش دستگاه مکنده بیشتر باشد، سرعت عملیات نظافت بیشتر می شود.
عوامل موثر بر سرعت و قدرت مکش دستگاه جاروی صنعتی

جاروی صنعتیپمپ دستگاه مکنده وظیفه ایجاد خلا در مخزن دستگاه را بر عهده دارد. هر چه دقت در ساخت پمپ بیشتر باشد، میزان خلا و در نتیجه قدرت مکش دستگاه بیشتر می شود. سرعت مکش با ظرفیت پمپ مرتبط بوده و هر چه تعداد پمپ بیشتر باشد یا ابعاد آن بزرگ تر باشد سرعت مکش دستگاه افزایش می یابد. از رده های خانگی تا رده های صنعتی دستگاه مکنده، قدرت پمپ افزایش می یابد.


مزایای استفاده از دستگاه مکنده صنعتی

مکنده صنعتیجاروبرقی های صنعتی به واسطه مکش آلاینده ها مانع از انتشار ذرات ریز گرد و غبار در محیط می شوند. استفاده از سیستم فیلتراسیون قدرتمند در ساختار دستگاه مکنده با به دام انداختن ذرات ریز گرد و غبار مکش شده مانع از باز نشر مجدد آنها در محیط شده و شرایط کاملا سالم و استانداردی را برای افراد حاضر در محیط فراهم می آورند. استفاده از طراحی مهندسی شده در ساخت دستگاه های جاروبرقی صنعتی و قرار گیری دهانه مکش در زیر سیستم فیلتراسیون امکان مکش همزمان مایعات و جامدات را امکان پذیر می نماید.

درخواست کارشناسی

مشاوره و راهنمایی با کارشناسان فروش