آشنایی با مفهوم فشار هوای وارد بر فیلتر دستگاه جاروبرقی صنعتی

مکش همزمان آلودگی با جاروبرقی صنعتی

جاروبرقی دستگاهی کاربردی برای نظافت و جمع آوری موثر و با کیفیت آلانیده ها می باشد. محبوبیت این دستگاه ها در بین کاربران از یک سو و توان بالای آنها در جمع آوری آلاینده ها از سوی دیگر سبب شده تا شرکت های تولید کننده این دستگاه ها، به منظور برآورده سازی نیاز های نظافتی محیط های گوناگون ، این دستگاه ها را در سه رده جاروبرقی خانگی، تجاری و جاروبرقی صنعتی تولید نمایند. اگر چه ساز و کار تمامی انواع دستگاه جاروبرقی مشابه یکدیگر می باشد اما با توجه به ویژگی های محیطی،‌ این دستگاه ها دارای خصوصیات و ویژگی های منحصر به فردی می باشند. یکی از این ویژگی های تخصصی و منحصر به فرد فشار هوای وارد بر فیلتر می باشد که یکی از مشخصه های دستگاه های جاروبرقی صنعتی است. در ادامه به شرح مفصل این ویژگی در مکنده های صنعتی می پردازیم:فشار هوای وارد شده بر فیلتر دستگاه جاروبرقی صنعتی

جاروبرقی صنعتییکی از مشخصه های مهم و کاربردی در دستگاه های جاروی صنعتی، فشار هوای وارد بر فیلتر دستگاه می باشد. فشار هوای وارد بر فیلتر دستگاه، ‌نشان دهنده میزان مقاومت یک فیلتر در برابر گرفتگی ناشی از گرد و غبار ریز می باشد. در واقع این پارامتر ننسبت بین سرعت مکش دستگاه جاروبرقی صنعتی و مساحت فیلتر است. از آنجایی که واحد سنجش سرعت مکش دستگاه مکنده برابر با متر مکعب در ساعت بوده و واحد سنجش مساحت فیلتر متر مربع می باشد، واحد سنجش فشار هوای وارد بر فیلتر متر بر ساعت می باشد. سرعت مکش دستگاه بیانگر میزان هوایی می باشد که در طول یک ساعت وارد دستگاه می شود،‌ حال آنکه مساحت فیلتر بر میزان گرد و غباری که توسط فیلتر جذب می شود اثر گذار است. تعامل بین این دو مشخصه ،‌ موجب عملکرد بهینه دستگاه جاروبرقی صنعتی می گردد. بر اساس تحقیقات صورت گرفته هر گاه میزان فشار هوای وارد بر فیلتر دستگاه کمتر از 200 متر بر ساعت باشد، دستگاه عملکرد بهینه ای دارد.


اهمیت و لزوم کاهش فشار هوای وارد بر فیلتر جاروی صنعتی

جاروبرقی صنعتیفشار هوای وارد بر فیلتر اصلی در دستگاه جاروبرقی صنعتی یکی از معیار های مهم در انتخاب دستگاه جاروبرقی صنعتی می باشد. این پارامتر با توانایی فیلتر در فیلتراسیون ذرات ریز گرد و غبار مرتبط می باشد. جمع آوری و حذف ذرات ریز گرد و غبار در محیط های کاری و صنعتی یکی از چالش های اصلی صاحبان کسب و کار می باشد. زیرا حضور این ذرات در محیط می تواند با نفوذ به داخل سیستم تنفسی افراد حاضر و شاغل در محیط ، سلامت آنها را تهدید نماید. با توجه به اینکه مکش ذرات ریز گرد و غبار توسط دستگاه مکنده می تواند منجر به خفگی فیلتر شود،‌ برای نظافت محیط هایی که دارای آلاینده های ریزی چون گرد و غبار می باشند،‌ به دستگاه هایی نیاز است که فشار هوای وارد بر فیلتر دستگاه کم باشد.


معایب فشار هوای بالا بر فیلتر مکنده

جاروبرقی یا مکنده صنعتیدر صورتی که فشار هوای وارد بر فیلتر دستگاه بیش از 200 متر بر ساعت باشد، به این معنی می باشد که فیلتر در مکش آلاینده های ریز گرد و غبار، سریعا دچار گرفتگی شده و در فواصل زمانی کوتاه تری نیازمند نظافت می باشد. خفگی فیلتر نه تنها تعداد دفعات لازم برای نظافت فیلتر را افزایش می دهد بلکه با کاهش عمر مفید فیلتر،‌ موجب کاهش در زمان تعویض فیلتر شد و در نتیجه هزینه های سرویس و نگهدار یدستگاه جاروبرقی صنعتی را افزایش می دهد. از سوی دیگر عدم نظافت فیلتر دستگا و تعویض به موقع آن ضمن کاهش عملکرد دستگاه موجب ورود گرد و غبار به داخل موتور مکنده شده و همین امر می توان موجب خرابی موتور گرانقمت دستگاه گردد.

درخواست کارشناسی

مشاوره و راهنمایی با کارشناسان فروش