پارامتر های موثر در عملکرد دستگاه های واترجت صنعتی

واترجت یا کارواش صنعتی

تجهیزات مکانیزه و صنعتی نظافت به منظور تسریع و تسهیل در فرایند شستشو و نظافت در مدل های گوناگونی طراحی و تولید می شوند. یکی از کاربردی ترین تجهیزات مکانیزه و صنعتی نظافت، دستگاه های واترجت صنعتی هستند که با استفاده از پاشش آب پر فشار، تمامی آلودگی های چسبیده به سطوح را حذف نموده و نظافت می نماید. توجه با پارامتر های اصلی و اساسی در دستگاه واترجت صنعتی راهنمای مناسبی در انتخاب دستگاه مناسب و منطبق بر نیاز های نظافتی محیط مورد نظر می باشد.عوامل موثر در عملکرد دستگاه واترجت صنعتی

کارواش صنعتی

فشار آب و دبی آب خروجی دو فاکتور مهم و کلیدی در دستگاه واترجت صنعتی بوده و ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با کیفیت و سرعت عملیات شستشو و پاکسازی دارد. در دستگاه های واترجت صنعتی فشار آب بر حسب بار و دبی یا سرعت آب خروجی بر حسب لیتر بر دقیقه محاسبه می شود. هر چه فشار پاشش آب بیشتر باشد توان دستگاه در حذف و پاکسازی لایه های عمیق و تثبیت شده آلودگی بیشتر است. همچنین هر چه سرعت یا دبی آب خروجی در دستگاه واترجت بیشتر باشد، سرعت عملیات شستشو و نظافت افزایش می یابد. از دیگر عوامل موثر بر عملکرد دستگا واترجت یا کارواش سیار می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

درجه حرارت آب

واترجت صنعتی آب گرمقدرت و توان نظافتی آب گرم در حذف آلودگی های چرب، روغنی و چسبنده بر کسی پوشیده نیست. از آنجایی که دستگاه های واتر جت صنعتی در دو نوع آب سرد و آب گرم تولید می شوند توجه به ماهیت آلاینده های انباشته در محیط نقش مهمی در انتخاب دستگاه کاربردی ایفا می نماید. مسلما در محیط هایی که سطوح آغشته به آلاینده های چسبناک و روغنی می باشند، استفاده از واترجت صنعتی آب گرم در مقایسه با واترجت آب سرد عملکرد بهتر و موثرتری در حذف آلاینده ها خواهد داشت. کارواش صنعتی آب گرم به منظور افزایش دمای آب خروجی مجهز به سیستم گرمکن می باشد.

قابلیت استفاده از مواد شوینده

واترجت صنعتیاستفاده از مواد شوینده همراه با دستگاه کارواش سیار موجب افزایش توان نظافت دستگاه می گردد. پاشش مواد شوینده همراه با آب پر فشار فرایند شستشو و حذف لایه های عمیق آلودگی را تسریع می نماید. در نتیجه استفاده از مواد شوینده موجب افزایش عملکرد دستگاه می گردد. پاشش مواد شوینده با توجه به مدل دستگاه در دو نوع کم فشار و پر فشار انجام می گیرد. از آنجایی که در پاشش پر فشار، مواد شوینده مستقیما از داخل پمپ دستگاه عبور می نماید، استفاده از مواد شوینده با pH اسیدی موجب خوردگی پمپ می گردد. از این رو در پاشش پر فشار به منظور افزایش عمر مفید دستگاه و محافظت از آن بهتر است که از مواد شوینده بازی یا خنثی استفاده شود.

تجهیزات جانبی

واترجت صنعتیدستگاه های واترجت صنعتی به صورت استاندارد همراه با تجهیزات جانبی کاربردی ارائه می شوند. استفاده از تجهیزات ارائه شده همراه با دستگاه واترجت موجب افزایش کیفیت و سرعت نظافت می گردد. از جمله تجهیزات پر کارد واترجت صنعتی می توان به نازل ها اشاره نمود. نازل ها با جهت دهی به پاشش پر فشار آب موجب افزایش توان دستگاه در نظافت لایه های عمیق آلودگی می شود.

 

مزایای استفاد از واترجت صنعتی

 واترحت صنعتیواترجت یا کارواش صنعتی دستگاهی کاملا مکانیزه و صنعتی می باشد که با استفاده از پاشش پر فشار آب موجب حذف آلاینده ها می گردد. استفاده از فشار بالای آب موجب کاهش در حجم آب مصرفی و سازگاری بالای دستگاه با محیط زیست می گردد. از دیگر مزایای استفاده از دستگاه واترجت صنعتی می توان به کاهش در تعداد نیروی خدماتی و در پی آن کاهش در هزینه ها و افزایش سود آوری و بهره وری اشاره نمود.

درخواست کارشناسی

مشاوره و راهنمایی با کارشناسان فروش